Door op te klikken kunt u een geluidsfragment beluisteren

Deze Cd kunt u bestellen via STH-postorder

1. Psalm 6 (O Heer' Gij zijt weldadig)
 
2. Eens was ik een vreemdeling
 
3. Psalm 29 (Aardse machten, looft den Heer)
4. Wat vlied' of bezwijk'
 
5. Psalm 136 (Looft den Heer', want Hij is goed)
 
6. Grote God, wij loven U
 
7. Psalm 119 ( Och schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest)
 
8. Een vaste burcht is onze God
 
9. Psalm 85 (Merk op, mijn ziel wat antwoord God u geeft)
 
10. Avondzang (O grote Christus, eeuwig licht)
 
11. Psalm 138 ('k Zal met mijn ganse hart Uw eer)
 
12. Heer' wees mijn Gids
 
13. Wij knielen voor Uw zetel neer
 
14. God roept ons, broeders, tot den daad