Hieronder ziet u de tarieven voor het volgen van orgel- of pianolessen.
Het eerste wat opvalt is de onderverdeling in leerlingen onder de 21 jaar en leerlingen boven de 21 jaar.
Dit tariefverschil heeft te maken met het feit dat ik B.T.W.-plichtig ben m.b.t. leerlingen boven de 21 jaar.
Als een leerling een overeenkomst aangaat, stel ik een contract op met de leerling.
We maken een keuze met betrekking tot de lengte van de les en de frequentie van de lessen.
Een leerling die wekelijks komt, krijgt 36 lessen in een seizoen.
Een leerling die 1 keer per 14 dagen komt, krijgt de helft, 18 lessen.
De totaalprijs van de te volgen lessen verdeel ik over de 12 maanden van het lesseizoen.
U betaalt dus 12 keer per seizoen hetzelfde bedrag. Het lesseizoen loopt parallel met het schooljaar.

Tarieven 2018-2019
maandtarief

Tot 21 jaar 
Wekelijks een half uur: contract 36 lessen  €    57,50
Wekelijks een uur: contract 36 lessen   €  115,00
Om de 14 dagen een half uur:  contract 18 lessen  €    28,75
Om de 14 dagen een uur: contract 18 lessen  €    57,50
Wekelijks 3 kwartier: contract 36 lessen  €    86,30
Om de 14 dagen 3 kwartier: contract 18 lessen  €    43,15
 
21 jaar en ouder (bovengenoemd tarief + 21 % BTW)
Wekelijks een half uur: contract 36 lessen  €    69,60
Wekelijks een uur: contract 36 lessen  €  139,20
Om de 14 dagen een half uur: contract 18 lessen  €    34,80
Om de 14 dagen een uur: contract 18 lessen  €    69,60
Wekelijks 3 kwartier: contract 36 lessen  €  104,40
Om de 14 dagen 3 kwartier: contract 18 lessen  €    52,20